Home Button

Privacy beleid

Privacy informatie

Exploitant van deze website en verantwoordelijke aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Klopotek AG, Lorenzweg 5, Aufgang A, 12099 Berlin. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy(at)klopotek.com.

(1) Automatisch gegenereerde informatie bezoeker website

Wij verzamelen informatie en gegevens die automatisch door uw browser wordt gegenereerd of verzonden iedere keer dat u onze website bezoekt. Deze informatie bevat het IP adres, de URL’s van de site die u bezocht voordat u op onze site terecht kwam, de gebruikte browser, de browser taal, het besturingssysteem en gebruikersomgeving, het gebruikte toegangsapparaat, datum en tijd van uw bezoek, de bekeken pagina’s op onze website, en de duur van uw bezoek. Wij gebruiken geen IP adressen om gebruikers te identificeren.

De juridische basis voor het verwerken van deze gegevens is Art. 6 Par. 1f AVG gebaseerd op onze legitieme belangen die voortvloeien uit de hieronder vermelde doeleinden. We verwerken de gegevens om:

  • uw toegang tot onze website mogelijk te maken
  • netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen
  • onze website te verbeteren en te optimaliseren, en
  • voor statistische doeleinden.

De gegevens worden voor een periode van 6 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

(2) Cookies

Zoals de meeste andere website-exploitanten gebruiken wij cookies, web beacons en dergelijke wanneer u onze website bezoekt en van onze diensten gebruik maakt.

Cookies zijn kleine tekst bestanden die door uw browser op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen en die het opnieuw herkennen van uw computer of mobiel apparaat mogelijk maken, potentieel op meerdere websites. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Sommige cookies die we gebruiken worden weer verwijderd wanneer de sessie eindigt, dat wil zeggen wanneer u de browser sluit (dit worden sessiecookies genoemd). Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat en maken het ons of onze relaties mogelijk uw browser te herkennen bij latere bezoeken (permanente cookies).

U kunt het gebruik van cookies verhinderen door uw browser als zodanig te configureren. Echter, realiseert u zich dat bepaalde delen van de website of bepaalde diensten dan wellicht niet meer werken zoals bedoeld.

Web beacons zijn kleine grafische bestanden (pixels) die in onze website kunnen zijn ingebouwd om het gebruikersgedrag te registreren. Vergelijkbare methoden zijn bijvoorbeeld flash cookies, HTML5 cookies of andere lokale (browser- of apparaat-) opslagmethodes die – op dezelfde manier als cookies – het mogelijk maken gegevens in uw browser of op uw apparaat op te slaan zodat uw browser of apparaat bij latere bezoeken of tijdens een sessie opnieuw herkend wordt.

Onze service provider voor website analyses gebruikt cookies (zie hieronder).

(3) Google Analytics

Op onze websites gebruiken we “Google Analytics”, een webanalysedienst geleverd door Google LLC. (“Google”). Google gebruikt cookies (zie boven) die opgeslagen zijn op de computer van de gebruiker en die het ons mogelijk maken het gebruik van onze website te analyseren. De informatie gegenereerd door het cookie betreffende het gebruik wordt doorgaans naar een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Omdat we IP-anonimisering hebben geactiveerd wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of landen binnen de Europese Economische Ruimte eerst verkort voordat het naar de USA wordt gestuurd. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteiten van de gebruikers van onze diensten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van internet. Daarnaast kan Google deze informatie ook sturen naar derden wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer derden de informatie verwerken namens Google. Het IP adres dat uw browser stuurt naar Google Analytics wordt niet met andere Google gegevens verbonden.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser te wijzigen. Houd er dan echter rekening mee dat dit kan leiden tot het deels niet correct functioneren van onze website. Tevens kunt u voorkomen dat cookiegegevens en gegevens over uw websitegebruik (inclusief uw IP adres) worden verzameld en verwerkt door Google, door het installeren van een browser plug-in, beschikbaar op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Daarnaast kunt u het verwerken van gegevens door Google Analytics uitschakelen door op de volgende link te klikken:
Schakel Google Analytics Uit

Dit stelt een afmeldcookie in die de toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt wanneer u onze website bezoekt. Houd er rekening mee dat dit opnieuw ingesteld moet worden als u de cookies in uw browser verwijdert.

Deze Website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIP()”. Dit verzekerd de verwerking van verkorte IP adressen, zodat directe persoonlijk identificatie via IP adres niet mogelijk is.

Het gebruik van Google Analytics is overeenkomstig de voorwaarden overeengekomen tussen de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten en Google. Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden
: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacy informatie: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, Privacy beleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google is onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) Newsletter en marketing e-mails

Wanneer u zich bij onze newsletter heeft aangemeld gebruiken wij uw contactgegevens om e-mail informatie over producten en diensten van Klopotek & Partner GmbH en Klopotek AG te sturen, alsmede gegevens over evenementen van Publishers’ Forum GmbH, met name marketing e-mails en een reguliere newsletter.

U kunt uw toestemming om zulke e-mails te ontvangen te allen tijde kostenloos intrekken door middel van de “unsubscribe” link in onze e-mails.

De juridische basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 Par. 1 AVG. Wanneer u uw toestemming intrekt of u zich afmeldt dan verwijderen wij uw contactinformatie.

(5) Gegevensontvangers

We kunnen externe service providers gebruiken voor technische diensten, zoals

  • webhosting-provider
  • provider voor website analyse en statistiek (zie par. 3)
  • mailing provider (zie par. 4)

Deze service providers ontvangen persoonlijke gegevens alleen voor het verrichten van hun diensten voor ons in onze naam. Ze zijn contractueel verplicht uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor andere doeleinden.

De gegevensverwerking vermeld in par. 3 kan resulteren in gegevensverzending naar Google in de USA. De gegevensverzending is gebaseerd op het zogenaamde Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) en op de EU model contracten (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

(6) Rechten van de betrokkene, recht om klachten in te dienen, recht om bezwaar aan te tekenen

Naast het recht om uw toestemming aan ons in te trekken heeft u, indien van toepassing, het recht om toegang te vragen tot (Art. 15 AVG) en rectificatie (Art. 16 AVG) of verwijdering (Art. 17 AVG) van persoonlijke gegevens of beperking van verwerking (Art. 18 AVG), het recht om bezwaar aan te tekenen (Art. 21 AVG) en het recht op gegevensoverdracht (Art. 20 AVG).

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen alle typen van verwerking beschreven in deze privacy informatie die zijn gebaseerd op Art. 6 Par. 1f AVG, gebaseerd op redenen die verband houden met uw specifieke situatie (Art. 21 Par. 1 AVG).

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 AVG voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen zonder een bepaalde reden op te geven.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG).

 

Externe links

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar externe links worden verstrekt. De providers van de websites waarnaar de links leiden, zijn als enige verantwoordelijk voor elke illegale, onjuiste of onvolledige inhoud die ze bevatten of, in het bijzonder, voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie.  Wij aanvaarden absoluut geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites. Dit geldt ook als de mogelijkheid van dergelijke schade aan ons bekend is gemaakt.

Handelsmerken

Alle handelsmerken en merknamen die op onze internetsite staan, inclusief die welke door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de respectievelijke merkenwetgeving en eigendomsrechten van hun geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van handelsmerken op onze website betekent niet dat ze niet worden beschermd door de rechten van derden.

Copyright

Het copyright voor documenten gecreëerd door bedrijven binnen de Klopotek Group blijft uitsluitend bij het bedrijf. Het kopiëren of gebruiken van dergelijke documenten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Verwijzing naar Imprint met verdere belangrijke informatie

Raadpleeg onze Imprint voor verdere belangrijke informatie over het gebruik van deze website en de mogelijke gevolgen hiervan.

Wijzigingen in privacy beleid

We behouden ons het recht voor dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen, met inachtneming van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Sollicitaties

Uw sollicitatie en uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor selectie van werknemers en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Mei, 2018